150-летие одного из величайших писателей и поэтов армянского народа - Ованеса Туманяна!

Сегодня 150-летие одного из величайших писателей и поэтов армянского народа - Ованеса Туманяна! 
19 февраля 1869 года родился великий армянский писатель, поэт, общественный деятель Ованес Туманян.
Туманян сыграл особую роль не только в истории родной летературы, но и в духовной жизни своего народа.Еще при жизни его называли "Поэтом всех армян".
Слово поэта дышит запахом родной земли, пахнет дымом родного очага.
"Поэзия Туманяна есть сама Армения ,древняя и новая, воскрешенная и запечатленная в стихах большим мастером" - писал Валерий Брюсов.
На Генеральной конференции ЮНЕСКО , которая прошла в ноябре 2018 года, было решено включить 150летие Комитаса и Ованеса Туманяна в план юбилеев и мероприятий на 2019 год.
Стало известно, что Центральный банк Армении выпустил в обращение золотые памятные монеты, посвященные 150-летию этого выдающегося армянского писателя и поэта.
Согласно сообщению, было выпущено 500 золотых памятных монет номиналом 10 000 драмов.
На аверсе монеты — изображение отрывка из поэмы Туманяна «Ахтамар».
На реверсе запечатлен портрет писателя и подпись. Слева указаны даты рождения и смерти классика: «1869» и «1923».

Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.
Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորդ է իմ հոգին.
Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր,
Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին:

У світі промінь божества — моя душа,
Не прагне слави світова моя душа,
До зір найвищих вознеслася
Чужа для ницого єства моя душа.
Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ,
Քանի՜ քանիսն անցնա քեզ պես, քեզնից առաջ, քո առաջ.
Ի՜նչ են տարել նրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ,
Խաղաղ անցի՛ր, ուրախ անցի՛ր երկու օրվան էս ճամփեդ:

О захланна людино з коротким життям,
Тут пройшли вже подібні до тебе — затям!
Що взяли вони звідси в обитель убогу?
Мирно й радо пройди цю дводенну дорогу.
Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել,
Վառվել ու հուր եմ դառել,
Հուր եմ դառել, լույս տվել,
Լույս տալով եմ սպառվել:

Від рук горівши багатьох,
Я обертавсь в огонь, як Бог.
Світив і, світло все віддавши,
Я, ніби джерело, засох.
Անց կացա՜ն…
Օրերս թըռան, ա՜նց կացա՜ն.
Ախ ու վախով, դարդերով
Սիրտըս կերա՜ն, ա՜նց կացա՜ն:

Минули дні...
Промчали, проминули дні.
І серце вижерли, як змії,
З грудей мені минулі дні.
Հիմա բացե՜լ են հանդես
Երգիչները իմ անտես.
Ջա՜ն, հայրենի ծղրիդներ,
Ո՞վ է լսում հիմի ձեզ:

Незримі співаки якраз
Розпочали тут свято в нас.
О цвіркуні мої кохані,
Хто слухатиме нині вас?
Переклад Дмитра Павличка
թարգմանիչ՝ Դմիտրո Պավլիչկո

Оставить комментарий